بسم الله الرحمن الرحیم

احزاب ،گروه های سیاسی و کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
اینک که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و همواره شاهد رقابت ها، هزینه ها و جدل های انتخاباتی احزاب و گروه های سیاسی هستیم، انتظار می رود در جهت آگاهی عمومی مردم، کاهش شایعات، کاهش تهمت ها و برچسب زنی های سیاسی و تلاش همه جانبه در جهت برگزاری انتخابات سالم و رقم زدن انتخابی آگاهانه و در پی آن تشکیل مجلسی عالمانه؛ احزاب و گروه های سیاسی در جهت احترام و اقناع جامعه شفافیت رفتاری و عملکردی خود را در دستور کار قرار دهند.
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل انتظار دارد در همین راستا احزاب و گروه های سیاسی با شفاف کردن موارد زیر در انتخابی صحیح و آگاهانه با مردم شریف ایران همکاری کنند:
_شفافیت فرآیندی بستن لیست های انتخاباتی و چگونگی انتخاب افراد
_شفافیت هزینه های انتخاباتی از هزینه های ابتدایی احزاب(منابع مالی) تا هزینه های عملیاتی و میدانی کاندیدا
_شفاف کردن سوابق اجرایی، عملکردی و علمی کاندیدای مورد نظر خود در حوزه های انتخابیه سراسر کشور
_شفاف کردن برنامه های تخصصی،چشم انداز و تعیین اولویت های خود در حوزه های اساسی کشور
_شفاف کردن موضع صریح و دقیق حزب و اعضای لیست های رایج انتخاباتی(کاندیدا) در موضوعات اصلی و معضلات اساسی کشور از جمله :
لوایح چهارگانه FATF
مذاکره و سازش با غرب
گفتمان مقاومت
شفافیت آرا، حضور غیاب و جلسات کمیسیون ها منهای کمیسیون های امنیتی و نظامی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ضمن پیگیری موارد فوق الذکر، پاسخ گویی (با ذکر کیفیت و چگونگی پاسخ) و عدم پاسخگویی احزاب و گروه های سیاسی را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند.