\یام مرادی، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه ابراز علاقه غیر‌حرفه‌ای دولت به سوئدی‌ها موجب تنزل جایگاه کشورمان شد، گفت: ماهیت غرب و رفتار آنها برای ما روشن است؛ اما مسئله اصلی که وجود دارد این است که دولت کی می خواهد از این شرایط درس بگیرد و بفهمد روندی را که در پیش گرفته، اشتباه است.

وی با بیان اینکه با وجود نامردی دیپلماتیک دولت سوئد علیه کشورمان اما باز هم دستگاه دیپلماسی کشورمان بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه، به دنبال توجیه این اقدام است، افزود: اگر دولتمردان این خباثت دولت سوئد را متوجه نشده اند، ملت به خوبی متوجه آن شده اند.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان گفت: واقعیت این است که عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی تنها زمینه تنزل و تحقیر جمهوری اسلامی را فراهم می کند.

مرادی اضافه کرد: اگر غربی ها با ما رفت و آمدی می کنند، به دنبال تامین منافع خود هستند و هدف آنها شرکت در مهمانی ها نیست اما متاسفانه دولت منافع کشور را قربانی ظواهر و کمک های مقطعی می کند.