بسم الله الرحمن الرحیم
سال تحصیلی جدید دوباره شروع شده و تشکلهای دانشجویی هم فعالیتهای دانشجویی خود را از سر میگیرند

و بسیاری از مجموعه های دانشجویی در تابستان برنامه ریزی سال جدید خود را انجام داده اند و بر اساس آن کار خود را آغاز خواهند کرد اما در این میان چند نکته اساسی وجود دارد که باید به آن توجه ویژه داشت:
جنبش دانشجویی مومن و انقلابی در سالهای اخیر به دلیل عوامل مختلف از جمله تسریع تحولات سیاسی و اجتماعی از پیگیری آموزش مهارتهای تشکیلاتی غافل مانده یا این موضوع برایش اولویت و اولیت نداشته است در حالی که این امر برای هر کار جمعی از ضروریات محسوب میشود و سایر اقدامات از جمله فعالیت های رسانه ای ، سیاسی – اجتماعی و فرهنگی و …. در چارچوب آن شکل گیرد و در غیر این صورت به همان مقداری که از اولویت آن کاسته شود در اتقان و به نتیجه رسیدن فعالیتهای دیگر شاهد ضعف بیشتری خواهیم بود و شاید منجر به ناکامی یکسره در آنها باشیم.البته توضیح این مورد بحث بسیار مفصلی میطلبد که خارج از این نوشتار است.
توجه به مخاطبان غیر دانشجو و برنامه ریزی بلند مدت برای آن نیز از مواردی است که در عرصه جنبش دانشجویی باید به آن نگاه راهبردی و عنایت ویژه داشت چرا که یکی از نقاط ضعف اساسی این مجموعه ها همین مسئله بوده است.

از سویی باید به مخاطب عام و مردم عادی که درصد بسیار بالایی از جامعه را تشکیل می‌دهند توجه کرد و برای ارتباط و رساندن پیام خود و تلاش در جهت تنویر این دست مخاطب برنامه ربزی کرد و روشهای جدیدی نیز برای آن در نظر داشت.ارتباط گیری با این قشر جامعه که اکثریت را نیز تشکیل می‌دهند مزیت عمومی برای یک تشکل دانشجویی محسوب می‌شوند اما یک مزیت نسبی نیز برای این مجموعه ها نیز وجود دارد که غفلت از آن اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود. آن مزیت نسبی توجه به نخبگان جامعه است؛ به ویژه نخبگان دانشگاهی.البته بخش اعظمی از آنها با واسطه یا بلاواسطه با دانشگاه مرتبط هستند و به همین دلیل هم برای تشکل های دانشجویی مزیت نسبی خواهند بود.البته مطلب دیگری که این بخش جامعه را مزیت نسبی میکند تاثیر گذاری آنها بر عموم جامعه است که مخاطب قرار دادن این قشر و بهره مندی از آن میتوان بر سایر اقشار جامعه نیز تاثیر گذاشت.
و اما مطلب آخر؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی سال گذشته در میان فرمایشات خویش چند رهنمود ویژه برای رفع برخی معضلات تشکلهای دانشجویی داشتند و در دیدار چند ماه گذشته نیز چند پیشنهاد و راهکار دیگر ارائه کردند که متاسفانه هیچ برنامه ریزی منسجم و بلند مدت برای آن تاکنون از سوی مخاطبان اصلی آن فرمایشات دیده نشده است.اگر فارغ از شخصیت رهبر معظم انقلاب به این توصیه ها نظر کنیم،آنها را بسیار کارشناسی شده ،دقیق و به روز می یابیم که میتواند یک مجموعه در حال رکود را به یک نهاد فعال و پیشرو تبدیل کند.لذا بدون هیچ مکثی باید برای آن اقدام کرد.