دبیرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نمازجمعه شیراز گفت:آزموده را بارها و بارها آزموده ایم وقفل رابطه با آمریکا کلیدی ندارد.رئیس جمهوری که منتقدان خود را بزدل،بی شناسنامه،کم سواد و ترسو می خواند،امروز باید به عمق نگاه منتقدان دلواپس خود پی ببرد و راه را برای شنیدن آراء آنان باز نماید.مضحکانه است که با وجود نقض عهد مکرر آمریکا در برجام،عده ای چشم امید به اروپا بسته اند.آنها که آمریکا را کدخدا‌‌‌ ی اروپا می خواند،امید به آن دارند که اروپا به کدخدای خود پشت کند.

وی تاکید کرد: دانشگاه محل کار سیاسی است و نه سیاسی کاری؛ به عبارت دیگر دانشگاه باید محلی باشد جهت ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی دانشجویان و نه جولانگه مقاصد سیاسی فتنه گران.

رئوف گفت: انتظار آن است که دولت محترم بدون تاثیرپذیری از جوسازی های دسته و گروه هایی که نمیخواهند دانشگاه روی آرامش به خود ببیند، گزینه ای را برای وزارت علوم معرفی نماید که ضمن مرزبندی مشخص با موضوع فتنه، درجهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بتواند بستر رشد علمی و فناوری کشور را به دور از جنجال های بی خاصیت سیاسی فراهم کند.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: عقل سلیم حکم میکند که هیچ دولتی و به هیچ بهانه ای نباید این راهبرد سوخته و پوشالی را جایگزین توجه به امکانات و زیرساخت های داخلی و منابع انسانی دلسوز، متخصص و متعهد کند.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز اضافه کرد: طنز تلخی بود آنگاه که مدعیان پوچ اندیش که سالها دانشگاه ها را تبدیل به پایگاه احزاب و جناح های سیاسی کرده بودند و از درخت آشوب های گاه و بیگاه دانشگاه میوه ناامنی و هزینه سازی برای نظام می چیدند، نگران تفسیر غلط آتش به اختیار به معنای هرج و مرج و بی قانونی شدند.

رئوف گفت: آقایان نماینده انتظار ما آن است که شما به واسطه پیگیری های مجدانه دغدغه های معیشتی ،اقتصادی و عمرانی این مردم شهره شوید ، نه به واسطه سلفی گرفتن با فلان نماینده اروپایی و یای اصرار بر برگزاری مراسم روز کوروش و یا امضاهای متعددتان پای بیانیه های حزبی

وی افزود: وظیفه مدیران وزارت علوم و دانشگاه های کشور،به خصوص دانشگاه های شیراز،که حقیقتا دارالعلمی در دار العلم به حساب می آیند آن است که فضا را برای فعالیت اساتید انقلابی فراهم سازند،نه آنکه به بهانه اختلاف سلیقه های سیاسی به حذف جریان اساتید ارزشی روی آورند؛که این همواره از تاکیدات مقام معظم ولایت بوده است.