بشیری، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در گفت و گو با ، بیان داشت: نیمه شب جمعه فرد یا افرادی برد دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد را آتش زدند.

وی افزود: این برد حاوی پوسترهای برنامه های امسال انجمن مثل مناظره ها و برنامه های فرهنگی و همچنین پوستر اردوی کبوتر حرم و پوستر بزرگ اینفوگرافیک برنامه‌های سال گذشته انجمن بود. این اتفاق یادآور آتش زدن موتور انجمن اسلامی در سال ۱۳۹۳ بود.

این فعال دانشجویی ضمن محکوم کردن شدید این وقایع وقیحانه و درخواست از مسئولان ذی ربط و حراست دانشگاه برای پیگیری جدی و جلوگیری از تکرار آن ها توسط افراد مریض الاحوال، اعلام می کنم که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد قوی تر و با عزم راسخ تری در مسیر خود حرکت می‌کند و برنامه ها و افکار خود را ادامه می‌دهد.

بشیری گفت: این دست اتفاق ها نشان دهنده درستی راه و برحق بودن افکارمان است. امیدوارم افراد حسود و تنگ نظر دست از رفتار بی شرمانه خود بردارند و به فکر رشد و پیشرفت خود باشند و اگر نمی توانند، وقت خود را برای متوقف کردن مجموعه های در حال پیشرفت هدر ندهند که به هیچ نتیجه ای نخواهند رسید.